Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  • SOS 1075

Υπηρεσίες

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών ΑΜΕΑ

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τις διελεύσεις των ατόμων ΑΜΕΑ από τους σταθμούς διοδίων ευθύνης της, έχει ξεκινήσει την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, που διατίθενται σε δικαιούχους Δελτίων στάθμευσης για ΑΜΕΑ και Ανάπηρους Πολέμου.

Από την 1η Μαΐου 2015 οι ηλεκτρονικές κάρτες ΑΜΕΑ αποτελούν το μοναδικό μέσο διέλευσης από του σταθμούς διοδίων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.


 Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 ΑΜΕΑ

Για την απόκτηση της εν λόγω κάρτας, οι δικαιούχοι παρακαλούνται να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία* των 2 όψεων του δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ, με τυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία:

• αριθμό μητρώου του δελτίου στάθμευσης
• αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (όχημα επιβατικό I.X.) στο οποίο αντιστοιχεί το δελτίο στάθμευσης
• στοιχεία της υπηρεσίας που το εξέδωσε
• Απαιτείται ευκρινής σφραγίδα επάνω στη φωτογραφία του δελτίου στάθμευσης.

2. Πρότυπη Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα** και επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. (Υπεύθυνη δήλωση)

3. Συνοδευτικό υποβολής δικαιολογητικών, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα**. (Συνοδευτικό υποβολής)

.....................................................................................................................

*Απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και ευκρινής σφραγίδα επάνω στη φωτογραφία του δελτίου στάθμευσης

** Σε περίπτωση που ο αιτών είναι διαφορετικό άτομο από το δικαιούχο ΑΜΕΑ (π.χ. κηδεμόνας, συμπαραστάτης, ανάδοχος κτλ) απαιτούνται επιπλέον έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητά του. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 2410 741440 (09:00-17:00, Δευτέρα-Παρασκευή)

  

Ανάπηροι πολέμου

Για την απόκτηση της εν λόγω κάρτας, οι δικαιούχοι παρακαλούνται να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία* των 2 όψεων του δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ, με τυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία:

2. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα** και επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. (Υπέυθυνη δήλωση)

3. Συνοδευτικό υποβολής δικαιολογητικών, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα**. (Συνοδευτικό υποβολής)

.....................................................................................................................

* Σε περίπτωση που ο αιτών είναι διαφορετικό άτομο από το δικαιούχο ΑΜΕΑ (π.χ. κηδεμόνας, συμπαραστάτης, ανάδοχος κτλ) απαιτούνται επιπλέον έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητά του. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 2410 741440 (09:00-17:00, Δευτέρα-Παρασκευή)

 

Υποβολή Δικαιολογητικών

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Υπ’ όψιν Τμήματος Διοδίων
Αίτηση έκδοσης κάρτας ΑΜΕΑ
Τ.Θ. 3106
Τ.Κ. 41004, Λάρισα

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί στα ΣΕΠ σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά.

Map CSP v3

 

Έκδοση και παραλαβή Ηλεκτρονικής Κάρτας

Έπειτα από την παραλαβή και την επεξεργασία των δικαιολογητικών ακολουθεί η αποστολή της ηλεκτρονικής κάρτας προς τον δικαιούχο, στα στοιχεία διεύθυνσης που αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβάλλει.
Η αποστολή των καρτών γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και πραγματοποιείται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

Κατά την παραλαβή της κάρτας από τους δικαιούχους απαιτούνται τα παρακάτω:

1. η επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του παραλήπτη, στο διανομέα των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ
2. η συμπλήρωση, υπογραφή και παράδοση του Εντύπου παραλαβής ηλεκτρονικής κάρτας* στο διανομέα των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ.

*εσωκλείεται στο φάκελο που παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι.


  Χρήση της Ηλεκτρονικής Κάρτας ΑΜΕΑ

 Για την ορθή χρήση της κάρτας κάθε φορά που διέρχεστε από τους σταθμούς διοδίων*:

  • εισέρχεστε σε λωρίδα με εισπράκτορα,
  • δίνετε την κάρτα στον υπάλληλο διοδίων,
  • πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος,
  • επιστρέφεται η κάρτα σας και ολοκληρώνεται η διέλευση.

* Μετωπικοί Σ.Δ.: Πελασγίας, Μοσχοχωρίου, Μακρυχωρίου, Πυργετού, Λεπτοκαρυάς και Κλειδιού.
Πλευρικοί Σ.Δ.: Γλύφας, Γυρτώνης, Βελεστίνου, Κιλελέρ, Μακρυχωρίου ,Ευαγγελισμού, Πλαταμώνα και Λεπτοκαρυάς.

  • Η κάρτα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ταυτίζεται με τον αναγραφόμενο στην κάρτα αριθμό.
  • Η ημερομηνία λήξης της κάρτας συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του σχετικού δελτίου στάθμευσης.
  • Η κάρτα δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο και σε υψηλές θερμοκρασίες.
  • Η κάρτα θα πρέπει να παραμένει μέσα στο όχημα για το οποίο είναι προγραμματισμένη και φέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του.

Σε περίπτωση απώλειας ή δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής κάρτας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 2410 741440.


 Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 2410 741440 (09:00-17:00, Δευτέρα-Παρασκευή).

 

*Απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και ευκρινής σφραγίδα επάνω στη φωτογραφία του δελτίου στάθμευσης

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.