Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 • SOS 1075

Υπηρεσίες

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών ΑΜΕΑ

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τις διελεύσεις των ατόμων ΑΜΕΑ από τους σταθμούς διοδίων ευθύνης της, έχει ξεκινήσει την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, που διατίθενται σε δικαιούχους Δελτίων στάθμευσης για ΑΜΕΑ και Ανάπηρους Πολέμου.

Από την 1η Μαΐου 2015 οι ηλεκτρονικές κάρτες ΑΜΕΑ αποτελούν το μοναδικό μέσο διέλευσης από του σταθμούς διοδίων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.


 Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 ΑΜΕΑ

Για την απόκτηση της εν λόγω κάρτας, οι δικαιούχοι παρακαλούνται να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία* των 2 όψεων του δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ, με τυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία:

• αριθμό μητρώου του δελτίου στάθμευσης
• αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (όχημα επιβατικό I.X.) στο οποίο αντιστοιχεί το δελτίο στάθμευσης
• στοιχεία της υπηρεσίας που το εξέδωσε.

2. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα** και επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. (Υπεύθυνη δήλωση)

3. Συνοδευτικό υποβολής δικαιολογητικών, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα**. (Συνοδευτικό υποβολής)

.....................................................................................................................

Σημαντικές σημειώσεις:

*α)κατά την υποβολή δικαιολογητικών σε Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου στάθμευσης ή η παράδοση επικυρωμένου φωτοαντίγραφού τους

β)στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου στάθμευσης

γ)σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται ευκρινής σφραγίδα επάνω στη φωτογραφία του δελτίου στάθμευσης

** Σε περίπτωση που ο αιτών είναι διαφορετικό άτομο από το δικαιούχο ΑΜΕΑ (π.χ. κηδεμόνας, συμπαραστάτης, ανάδοχος κτλ) απαιτούνται επιπλέον έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητά του. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 2410 741440 (ώρες λειτουργίας: 07:00-22:00, Δευτέρα-Κυριακή)

δ) Η τήρηση του σχετικού αρχείου εκ μέρους της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. λαμβάνει χώρα εντός του πλαισίου του σχετικού με την προστασία των προσωπικών δεδομένων Νόμου 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50/10.4.97)

  

Ανάπηροι πολέμου

Για την απόκτηση της εν λόγω κάρτας, οι δικαιούχοι παρακαλούνται να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία* της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (όχημα επιβατικό I.X.).

2. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα** και επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. (Υπέυθυνη δήλωση)

3. Συνοδευτικό υποβολής δικαιολογητικών, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα**. (Συνοδευτικό υποβολής)

Σημαντικές σημειώσεις:

*α)κατά την υποβολή δικαιολογητικών σε Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, απαιτείται η επίδειξη της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας ανάπηρου πολέμου, ή η παράδοση επικυρωμένου φωτοαντίγραφού της

β)στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας ανάπηρου πολέμου

** Σε περίπτωση που ο αιτών είναι διαφορετικό άτομο από το δικαιούχο (π.χ. κηδεμόνας, συμπαραστάτης, ανάδοχος κτλ) απαιτούνται επιπλέον έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητά του. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 2410 741440 (ώρες λειτουργίας: 07:00-22:00, Δευτέρα-Κυριακή)

γ) Η τήρηση του σχετικού αρχείου εκ μέρους της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. λαμβάνει χώρα εντός του πλαισίου του σχετικού με την προστασία των προσωπικών δεδομένων Νόμου 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50/10.4.97)

 

Υποβολή Δικαιολογητικών

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 1. είτε στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας


  (Προσωρινά εκτός λειτουργίας το ΣΕΠ Διοδίων Κλειδιού, έως την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών στον εν λόγω σταθμό.)

  Map CSP v3

 2. είτε με ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
  Υπ' όψιν Εξυπηρέτησης Πελατών
  Τ.Θ. 3106
  Τ.Κ. 41004, Λάρισα

 

Έκδοση και παραλαβή Ηλεκτρονικής Κάρτας

Έπειτα από την παραλαβή και την επεξεργασία των δικαιολογητικών ακολουθεί η αποστολή των ηλεκτρονικών καρτών προς τους δικαιούχους, στα στοιχεία διεύθυνσης που αναγράφονται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Η αποστολή των καρτών γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και πραγματοποιείται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

Κατά την παραλαβή της κάρτας από τους δικαιούχους απαιτούνται τα παρακάτω:

1. η επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του παραλήπτη, στο διανομέα των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ
2. η συμπλήρωση, υπογραφή και παράδοση του Εντύπου παραλαβής ηλεκτρονικής κάρτας* στο διανομέα των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ.

*εσωκλείεται στο φάκελο που παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι.


  Χρήση της Ηλεκτρονικής Κάρτας ΑΜΕΑ

 Για την ορθή χρήση της κάρτας κατά τις διελεύσεις από τους σταθμούς διοδίων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., * είναι απαραίτητο να τηρούνται τα ακόλουθα:

 • είσοδος σε λωρίδα με εισπράκτορα
 • παράδοση της κάρτας στον υπάλληλο διοδίων
 • πραγματοποίηση του σχετικού ελέγχου
 • επιστροφή της κάρτας και ολοκλήρωση της διέλευσης.

* Μετωπικοί Σ.Δ.: Πελασγίας, Μοσχοχωρίου, Μακρυχωρίου, Πυργετού, Λεπτοκαρυάς και Κλειδιού.
Πλευρικοί Σ.Δ.: Γλύφας, Γυρτώνης, Μακρυχωρίου ,Ευαγγελισμού, Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυάς.

Η κάρτα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ταυτίζεται με τον αναγραφόμενο στην κάρτα αριθμό.

Η ημερομηνία λήξης της κάρτας συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του σχετικού δελτίου στάθμευσης.


 Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 2410 741440 (ώρες λειτουργίας: 07:00-22:00, Δευτέρα-Κυριακή).

 

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017