Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  • SOS 1075

Η εταιρία

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης / Πιστοποιήσεις

H Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, με την έναρξη των δραστηριοτήτων της, εγκατέστησε Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης PASS 99, στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσει, λειτουργεί και πιστοποιεί Συστήματα Διαχείρισης, στοχεύοντα σταθερά στην Συνεχή Βελτίωση των λειτουργιών της.

iso39001 2012 03aok

ISO 39001:2012
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου πιστοποιήθηκε το 2015 για την Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας κατά το Πρότυπο ISO 39001:2012. Η πιστοποίηση αφορά τη διαχείριση του στόλου καθώς και τη διαχείριση της Ασφάλειας του αυτοκινητοδρόμου και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου αποτελεί τη Πρώτη εταιρία στον ελληνικό χώρο που πιστοποιήθηκε για τη Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας αυτοκινητοδρόμου.
  
eurocert sa8000

SA 8000:2014
Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει πιστοποιηθεί από το 2009 για την Διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά το Πρότυπο SA8000:2008. Η πιστοποίηση αφορά στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού που απασχολείται στην Εταιρία και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Εταιρία περιλαμβάνεται στις πρώτες 14 εταιρίες στον ελληνικό χώρο που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο SA8000:2014.
  
iso 50001 2011 02ed

ISO 50001:2011
Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου για την ικανοποίηση των στόχων της οδήγησε στην επέκταση των Πιστοποιήσεων, έτσι το 2015 η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου πιστοποιήθηκε για την Διαχείριση Ενέργειας κατά το Πρότυπο ISO 50001:2011. Η πιστοποίηση αφορά την ενεργειακή διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.
  
eurocert 180012007

OHSAS 18001:2007
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει πιστοποιηθεί από το 2009 για την Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο OHSAS 18001:2007. Η πιστοποίηση αφορά στη Διαχείριση των Κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και καλύπτει όλες τις Δραστηριότητες της Εταιρίας.
  
eurocert 140012015

ISO 14001:2015
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει πιστοποιηθεί από το 2009 για την Διαχείριση του Περιβάλλοντος κατά το Πρότυπο ISO 14001:2015. Η πιστοποίηση αφορά στη Διαχείριση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που προκύπτουν από όλες τις Δραστηριότητες της Εταιρίας.
 
 eurocert 90012008

ISO 9001:2015
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει πιστοποιηθεί από το 2009 για την Διαχείριση της Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015. Η πιστοποίηση αφορά στη Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών της Εταιρίας και καλύπτει όλες τις Δραστηριότητες της.

 

 

 

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.