Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  • SOS 1075

Η εταιρία

Εταιρική Υπευθυνότητα

Με χαρά ανακοινώνουμε την έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2015, την πρώτη κατά σειρά έκθεση βιωσιμότητας που εκδίδει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες του GRI G4 (Global Reporting Initiative).

Η Έκθεση μας παρουσιάζει αναλυτικά τα στοιχεία, τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιήσαμε το 2015, την συνεισφορά μας δηλαδή στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί σημαντικό συστατικό της πολιτικής της Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου με στόχο μια καλύτερη κοινωνία, την προστασία του περιβάλλοντος και την συνεισφορά μας στις τοπικές οικονομίες που δραστηριοποιούμαστε.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2015 η Εταιρία μας:

- Πραγματοποίησε συντονισμένες και έγκαιρες επεμβάσεις σε 15.000 συμβάντα

- Εκπαίδευσε το 60% του προσωπικού της

- Ανακύκλωσε 77.5 τόνους αποβλήτων και εμπλούτισε με 7.000 φυτά την κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου

- Ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος διέλευσης των κατόχων καρτών ΑμΕΑ

- Ευαισθητοποίησε 1.200 μαθητές και 400 δάσκαλους/καθηγητές σε θέματα οδικής ασφάλειας

- Αποκατέστησε το σύστημα βιολογικού καθαρισμού της Σκοπέλου, επισκεύασε και προμήθευσε με νέο εξοπλισμό το Κέντρο Υγείας του νησιού.

O Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας δήλωσε «Κύριο αντικείμενο της Εταιρίας αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, την οποία προάγουμε μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και δράσεων τόσο για τους εργαζόμενούς μας όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ικανοποίηση των οδηγών από τις υπηρεσίες που παρέχει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της εταιρικής μας φιλοσοφίας».

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015

 

 

 

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017