Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 • SOS 1075

eway

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για Ιδιώτες

Για τη διευκόλυνσή σας και την άμεση εξυπηρέτησή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία eway, απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης (προς επίδειξη, εάν είστε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος που θα υπογράψει την αίτηση σύμβαση).
 2. Εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (σε περίπτωση εγγραφής Ιδιώτη από τρίτο πρόσωπο).

Δικαιολογητικά για Εταιρείες

Για τη διευκόλυνσή σας και την άμεση εξυπηρέτησή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία eway , απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανάλογα με το είδος της Εταιρείας σας.

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Εγγραφή της Εταιρείας από τον νόμιμο εκπρόσωπο της

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του Νομίμου εκπροσώπου (προς επίδειξη).

Εγγραφή της Εταιρείας από εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο (του νόμιμου εκπροσώπου)

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που υπογράφει την αίτηση (προς επίδειξη).
 2. Εξουσιοδότηση σε επιστολόχαρτο της Εταιρείας υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο και με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του. Προσοχή: Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρονται το ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση της εταιρείας καθώς και ο αριθμός των πομποδεκτών που θα περιληφθούν στο Συνδρομητικό λογαριασμό.
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης (προς επίδειξη) του προσώπου που έχει δικαίωμα να υπογράψει για λογαριασμό της Υπηρεσίας τη σχετική αίτηση.
 2. Σχετική Βεβαίωση/Απόφαση της Υπηρεσίας, όπου θα γίνεται αναφορά του προσώπου που έχει δικαίωμα υπογραφής (προς επίδειξη).
 3. Σε περίπτωση εγγραφής της Υπηρεσίας από τρίτο πρόσωπο ζητείται εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από το Διευθυντή της Υπηρεσίας (η οποιονδήποτε άλλο έχει σχετικό δικαίωμα υπογραφής), με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Σημείωση: Σε περίπτωση μεγάλου στόλου οχημάτων, μπορείτε για τη διευκόλυνση σας να χρησιμοποιήσετε τη  φόρμα αναλυτικής κατάστασης οχημάτων (με την περιγραφή του ύψους και των αξόνων για κάθε όχημα).

Δικαιολογητικά για Ελεύθερους Επαγγελματίες

 Για τη διευκόλυνσή σας και την άμεση εξυπηρέτησή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία eway , απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης (προς επίδειξη, εάν είστε ο ίδιος που θα υπογράψει την αίτηση σύμβαση).
 2. Εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, (σε περίπτωση εγγραφής Ελεύθερου Επαγγελματία από τρίτο πρόσωπο).
 3. Επίδειξη κάποιου εγγράφου που να αποδεικνύει ότι είστε ελεύθερος επαγγελματίας (βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή επιτηδευματία, τιμολόγιο ή κάποιο άλλο έγγραφο).

Σημείωση: Σε περίπτωση μεγάλου στόλου οχημάτων, μπορείτε για τη διευκόλυνση σας να χρησιμοποιήσετε τη  φόρμα αναλυτικής κατάστασης οχημάτων (με την περιγραφή του ύψους και των αξόνων για κάθε όχημα).

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.