Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  • SOS 1075

Η εταιρία

Διαχείριση Δεδομένων

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα περί ιδιωτικότητας καθώς και τις προσαρμογές στις οποίες έχουμε προβεί στα πλαίσια της δέσμευσής μας να είμαστε διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα διατηρούμε ασφαλή. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε προσαρμογές για τη συμμόρφωση μας με τις νέες απαιτήσεις που εισήγαγε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αυτή η ειδοποίηση ενδέχεται να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τυχόν νέες συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών της Ελλάδας (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ειδοποιήσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ συλλέγει, αποθηκεύει και χειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία και ποια είναι τα δικαιώματά των υποκειμένων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης που αφορά στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ τμήμα Μαλιακός Κλειδί. Τα στοιχεία της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ έχουν ως ακολούθως:

Στοιχεία εταιρειών:

Επωνυμία: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ανώνυμη εταιρία παραχώρησης για τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ τμήμα Μαλιακός Κλειδί
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 27062340000
Α.Φ.Μ.: 998790284
Έδρα: Ανθίμου Γαζή αρ 4, ΤK 41222, Λάρισα

Τι στοιχεία συλλέγουμε για εσάς & με ποιόν τρόπο

Καταρχάς σημειώνουμε ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν «προσωπικά δεδομένα» με βάση τις προβλέψεις της νομοθεσίας (βλ. κατωτέρω Γλωσσάρι Όρων), καθώς ενδέχεται να μην οδηγούν αυτοτελώς στην ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων. Προβαίνουμε ωστόσο στην εν λόγω ενημέρωση και για τα δεδομένα αυτά για λόγους διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσής σας.
Τα είδη δεδομένων που διατηρούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ανά περίπτωση, τα εξής:

Τύπος δεδομένων Αφορά μόνον συνδρομητές Αφορά ή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε χρήστη του αυτοκινητοδρόμου
Ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα ή για απαλλαγή διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)
Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως Αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας   √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απαλλαγής διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)
Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ) √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απαλλαγής διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)
Ηλικία ή ημερομηνία γέννησης   √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απαλλαγής διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)
Επάγγελμα  
Στοιχεία εργασίας, όπου απαιτείται √ (μόνο για συνδρομητικούς λογαριασμούς επιτηδευματιών) √ (μόνο σε περιπτώσεις απαλλαγής διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)
Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών τηλεφώνου. √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα  ή απαλλαγής διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)
Πινακίδα και αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου συνδρομητή/χρήστη αυτοκινητόδρομου √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων ή  δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα, ή απαλλαγής διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)
Καταγεγραμμένο υλικό μέσω CCTV
Aριθμός διελεύσεων √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων ή δικαιούμενης απαλλαγής διοδίων ή εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα ή απαλλαγής διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπωςιατρικές πληροφορίες, όπου απαιτείται   √ (μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν ή ατύχημα με τραυματισμό ή για απαλλαγή διοδίων λόγω ιδιότητας ΑμΕΑ)

Ό, τι γνωρίζουμε για εσάς παρέχεται κυρίως από εσάς όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για πρώτη φορά και ενώ είστε συνδρομητές μας. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορία ενώ δεν έχετε μαζί μας σύμβαση λόγω διέλευσης από τα διόδια (π.χ. εξαιτίας ατυχήματος, παράβασης, κλπ.). Μπορείτε να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες χρονικές στιγμές και μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως μέσω έντυπης ή ηλεκτρονικής φόρμας, μέσω τηλεφώνου, με email μέσω ενός μέλους του προσωπικού μας ή ενός από τους συνεργάτες μας, ή εμείς ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορία που σας αφορά, όπως για παράδειγμα όταν:

• εγγραφείτε στην πλατφόρμα My easy way για να αποκτήσετε πρόσβαση, να διαχειριστείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και να υποβάλλετε σχετικά αιτήματα
• ζητήσετε να έρθετε σε επαφή με έναν εκπρόσωπό μας
• συμμετέχετε σε οποιαδήποτε προώθηση ή έρευνά μας
• καταγράφεται υλικό που έχει την πινακίδα του οχήματος που οδηγείτε ή
• υποβάλλετε κάποιο αίτημα ή παράπονο.

Επιπλέον, μπορεί να μας παρασχεθούν τα είδη προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα αυτή από:

• Τον εργοδότη σας, εάν διαθέτετε κάρτα απαλλαγής διοδίων ως προσωπικό Υπηρεσίας που δικαιούται απαλλαγής με βάση το άρθρο 25.4 της Σύμβασης Παραχώρησης Ν. 3605/2007 ή εάν παρέχουμε υπηρεσίες για εργαζόμενους της εταιρίας ή του ομίλου σας
• Εταιρία που διαχειρίζεται σταθμούς διοδίων σε άλλον αυτοκινητόδρομο, καθώς μπορεί να μας παρασχεθούν στοιχεία διελεύσεων από διόδια όταν - ως Συνδρομητής μας- πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές διελεύσεις σε σταθμό διοδίων άλλων αυτοκινητόδρομων που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας

Μπορεί, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να υποπέσουν στην αντίληψή μας ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την υγεία σας, π.χ. λόγω εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα.

Όπου απαιτείται εκ του νόμου να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, θα σας το ζητήσουμε εγκαίρως. Αν επιλέξετε να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση είτε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας είτε να προβούμε στην εκτέλεση ορισμένων από τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας, τα οποία δεν αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, θα εξαρτηθεί από το λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας.

Γιατί συλλέγουμε αυτή την πληροφορία για εσάς & Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ επεξεργάζεται δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:
1. Τήρηση - Διαχείριση της αλληλογραφίας της εταιρίας
2. Γνωστοποίηση συμβάντων σε ασφαλιστικές εταιρείες λόγω υποχρέωσης ή δικαιώματος που προκύπτει από υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη (πχ. την ασφαλιστική σύμβαση που καλύπτει την αστική ευθύνη του έργου παραχώρησης, την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων κοκ)
3. Θέαση και καταγραφή βιντεοληπτικού υλικού μέσω καμερών ήτοι: (α) κάμερες κυκλοφορίας εντός του αυτ/μου Μαλιακός – Κλειδί (σε διόδια, σήραγγες και ανοικτή οδοποιΐα), (β) κάμερες ασφαλείας στις κτιριακές εγκαταστάσεις (στους χώρους που υπάρχουν κάμερες υφίστανται πληροφοριακές πινακίδες που σας ενημερώνουν σχετικώς)
4. Θέαση και καταγραφή βιντεοληπτικού υλικού μέσω του συστήματος διοδίων και των καμερών αυτού που είναι τοποθετημένες σε λωρίδες διοδίων (υφίστανται πληροφοριακές πινακίδες που σας ενημερώνουν σχετικώς)
5. Tήρηση αρχείου συμβάντων εντός του έργου παραχώρησης και φωτογραφικού υλικού
6. Καταγραφή φωνητικών κλήσεων (εισερχόμενες / εξερχόμενες) καθώς και των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης (ΤΕΑ) επί της οδού
7. Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων Eway*
8. Λήψη αιτημάτων/παραπόνων από χρήστες ή συνδρομητές
9. Καταγραφή διελεύσεων που απαλλάσσονται της καταβολής διοδίων
10. Καταγραφή ειδικών διελεύσεων (ΑμΕΑ)
11. Παρακολούθηση παραβάσεων διοδίων (διέλευση χωρίς πληρωμή διοδίων)
Για τους παραπάνω σκοπούς στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις επεξεργασίας ανά περίπτωση:
• Η επεξεργασία συνιστά νομική μας υποχρέωση (βάσει του πλαισίου της Σύμβασης Παραχώρησης/Ν. 3605/2007).
• H επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εισέλθουμε σε σύμβαση μαζί σας (όπως π.χ. για υπηρεσίες eway).
Η επεξεργασία εξυπηρετεί επιχειρησιακές ανάγκες μας και τα έννομα συμφέροντα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ (όπως π.χ. τήρηση των συμβατικών, νομίμων κλπ. υποχρεώσεών της, επικοινωνία με τρίτους, υπεράσπιση- νομική προστασία, προστασία αγαθών και περιουσίας της εταιρίας μας, στατιστικοί-ιστορικοί λόγοι)

*H παροχή αυτών των δεδομένων και η επεξεργασία τους από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ αποτελεί συμβατική απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης και τυχόν μη παροχή τους συνεπάγεται την αδυναμία εκ μέρους των υπευθύνων να συνάψουν σύμβαση με εσάς.
*Σε περίπτωση που στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στην βάση του «έννομου συμφέροντος», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε προηγουμένως ολοκληρώσει ενδελεχή αξιολόγηση με το κριτήριο της εξισορρόπησης των συμφερόντων μας με τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες αναφορικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων σας (“balance test”) και έχουμε καταλήξει ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη και αναλογική προς το σκοπό μας. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες με το να επικοινωνήσετε μαζί μας (Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας), ή να κάνετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
*Σημειώνεται ότι το αρμόδιο κατά τόπο Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων διαθέτει απευθείας (παράλληλη) ανεξάρτητη πρόσβαση στα στοιχεία παραβάσεων διοδίων του Συστήματος Διοδίων προς το σκοπό της βεβαίωσης της παράβασης μη πληρωμής διοδίων τελών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρα 29 παρ. 10 και 104).

Πώς διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα & διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε, πάντα με απόλυτο σεβασμό, μέρος/σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων με άλλες εταιρίες – συνεργάτες μας ή εποπτικές αρχές με σκοπό:

• να διαχειριστούμε τη σύμβαση που έχουμε μαζί σας και να διεκπεραιώσουμε αξιώσεις και άλλες συναλλαγές,
• σε περίπτωση που είστε συνδρομητής ηλεκτρονικών διοδίων άλλης εταιρίας που διαχειρίζεται διόδια και έχει συνάψει σύμβαση μαζί μας στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας διοδίων, να στείλουμε στην εν λόγω εταιρία στοιχεία διελεύσεών σας από σταθμούς διοδίων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ για το σκοπό της ορθής τιμολόγησης ή/και επίλυσης αμφισβητήσεων,
• να επιβεβαιώσουμε ή να διορθώσουμε τα στοιχεία που γνωρίζουμε για εσάς,
• να διεξάγουμε έρευνα για εσωτερική χρήση της εταιρίας μας,
• να μας υποστηρίζουν συνεργάτες μας στα συστήματά μας,
• να συμμορφωθούμε με τον νόμο όταν, για παράδειγμα, πρέπει να επιτρέψουμε την ανταλλαγή των προσωπικών σας δεδομένων με τις υπηρεσίες της αστυνομίας ή άλλης αρμόδιας αρχής, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη των εγκλημάτων,
• να ασκηθεί έλεγχος στην εταιρία μας από αρμόδια Υπουργεία, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, κλπ.
• να μας βοηθήσουν συνεργάτες μας ως προς την εκτύπωση /εμφακέλωση/αποστολή αρχείων προς εσάς,
• να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές προσφορές και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
• να εκπληρωθούν άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί, όπως η ανάπτυξη προϊόντων και η διαχείριση ιστοσελίδων,
• την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Εταιρείας, των πελατών μας ή άλλων,
• να συμμορφωθούμε με ένα ένταλμα έρευνας ή δικαστική απόφαση/εντολή/διάταξη ή να ενεργούμε όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως για παράδειγμα όταν τρίτος έχει έννομο συμφέρον και δικαιούται να λάβει τα δεδομένα σας
Όταν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους που εκτελούν επιχειρηματικές υπηρεσίες για εμάς, απαιτούμε να ληφθούν από αυτούς τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για σκοπούς εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να μεταφέρουμε σε άλλες χώρες. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και η Ελλάδα. Αν στο μέλλον διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα ή τα μοιραζόμαστε με άλλους, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καταρχήν θα ενημερωθείτε αμέσως και θα έχουμε διασφαλίσει ότι εμείς και εκείνα τα πρόσωπα ή οι εταιρίες που τα μεταφέρουμε, συμφωνούν να τα προστατεύσουν από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με πρότυπες ρήτρες ή άλλους κατάλληλους μηχανισμούς.

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης / Κατηγοριοποίηση σε προφίλ

Δεν διενεργείται / εφαρμόζεται αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ από εμάς.

Πόσο καιρό κρατάμε την πληροφορία που σας αφορά

Η εν λόγω Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουμε θεσπίσει συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων στις οποίες υπόκειται. Αυτοί (οι νόμοι) καθορίζουν πόσο καιρό έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε όλους τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που διαθέτουμε και ελέγχονται σε τακτική βάση.

Με ασφάλεια και βεβαιότητα καταστρέφουμε τα δεδομένα, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στις πολιτικές μας.

Όταν συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορείτε να προσδιοριστείτε με ή από αυτά με κανένα τρόπο.

Αλλαγές σε αυτή την Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας

Είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε ή τα μοιραζόμαστε, θα δημοσιεύσουμε σε εμφανέστατη θέση ειδοποίηση με τις αλλαγές. Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά την τοποθεσία για να διαβάζετε την τελευταία έκδοση αυτής.

Πως προστατεύουμε την πληροφορία σας

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ;

Αυτή η ενότητα επεξηγεί με περισσότερες λεπτομέρειες τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα διάφορα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις.

Δικαιούστε να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου είναι δυνατόν να χρεώσουμε ένα λογικό τέλος για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών μας για την παροχή των προσωπικών δεδομένων για:

• προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
• επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

Εναλλακτικά, ενδέχεται να έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να ενεργήσουμε κατόπιν της υποβολής του αιτήματός σας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά σας υπεύθυνα πριν το υποβάλετε. Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Γενικά, αυτό θα είναι εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, αλλά εάν η εξέταση του αιτήματος πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο, θα σας ενημερώσουμε σχετικώς.

Παραθέτουμε κάτωθι μια σύνοψη των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα παρακάτω.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Τι σημαίνουν;
  1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης
Δικαιούστε και εμείς υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και αναφορικά με τα δικαιώματά σας.
  1. Τοδικαίωμα της πρόσβασης 

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δικά σας προσωπικά δεδομένα (εαν τα επεξεργαζόμαστε) και σε πληροφορίες που τα αφορούν όπως τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων, την προέλευση, τους τυχόν αποδέκτες τους.

  1. Το δικαίωμα της διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  1. Το δικαίωμα της διαγραφής
Σας δίνεται τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για εμάς ώστε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι  απόλυτο δικαίωμα.  Ενδεχομένως να έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχουμε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξουμε ή έχουμε άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσουμε.
  1. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω. Διατηρούμε  καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για να βεβαιωθούμε ότι ο περιορισμός θα γίνει σεβαστός στο μέλλον.
  1. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο κάποιων προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς και να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.
  1. Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας.

  1. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ
Το εν λόγω δικαίωμα δεν τυγχάνει εφαρμογής από την εταιρία μας.

Περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλλετετυχόν παράπονο κατά των Υπευθύνων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr/.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω, μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου:

Μοσχοχώρι Λάρισας, ΤΚ 41500 (υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων)

Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410741440

Γλωσσάρι όρων & GDPR material

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Για περισσότερα αναφορικά με τον νέο Κανονισμό μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.