Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 • SOS 1075

eway

Συχνές Ερωτήσεις Διαλειτουργικότητας

Χρήση Πομποδέκτη
Πώς επιλέγω πομποδέκτη στα πλαίσια της Διαλειτουργικότητας;

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαλειτουργικότητας, προτείνεται αρχικά να επιλέξετε έναν και μόνο πομποδέκτη που σας εξυπηρετεί καλύτερα, βάσει του τόπου διαμονής σας, του οδικού δικτύου που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, τυχόν εκπτώσεων και προσφερόμενων υπηρεσιών που απολαμβάνετε και πιθανών άλλων παραμέτρων που θα αξιολογήσετε. Χρησιμοποιώντας τον πομποδέκτη που θα επιλέξετε μπορείτε έπειτα να κάνετε χρήση της Διαλειτουργικότητας και να περνάτε ηλεκτρονικά από τους σταθμούς διοδίων όλων των συνεργαζόμενων οδικών δικτύων.

Back to top
Έχω Έξυπνη Κάρτα -(Smart Card) του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους της Διαλειτουργικότητας;

Οι κάρτες μηχανών eway μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στους σταθμούς διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου και όχι στο υπόλοιπο συνεργαζόμενο δίκτυο της διαλειτουργικότητας, αφού ΜΟΝΟ οι πομποδέκτες και όχι οι eway έξυπνες κάρτες/SID, μπορούν να χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές διελεύσεις από τους σταθμούς διοδίων των συνεργαζόμενων οδικών δικτύων της Διαλειτουργικότητας.

Σημείωση: Το ίδιο ισχύει για τις κάρτες μηχανών αλλά και τις αντίστοιχες κάρτες φορτηγών που διατίθενται από τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα της Διαλειτουργικότητας.

Back to top
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον eway πομποδέκτη για το φορτηγό μου σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον eway πομποδέκτη σας σε όλα τα συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα της Διαλειτουργικότητας, δηλαδή στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, την Αττική Οδό, την Ολυμπία Οδό, τον Μορέα και την Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Παρακαλούμε όπως δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση του κάθε σταθμού διοδίων προκειμένου να περάσετε από ηλεκτρονικές λωρίδες που επιτρέπουν την διέλευση του οχήματός σας, καθώς κάποιοι σταθμοί διοδίων διαθέτουν λωρίδες αποκλειστικά για φορτηγά, κάποιοι έχουν λωρίδες με περιοριστές ύψους, ενώ σε κάποιους σταθμούς επιτρέπεται η διέλευση όλων των οχημάτων από τις ίδιες ηλεκτρονικές λωρίδες (όπως συμβαίνει στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου).

Για την διευκόλυνσή σας, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα τη σήμανση με την οποία λειτουργούν οι ηλεκτρονικές λωρίδες σε όλα τα συνεργαζόμενα τμήματα:

pic1

 

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική λωρίδα για τη διέλευση σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον eway πομποδέκτη σας σε λωρίδα με εισπράκτορα.

Back to top
Είμαι συνδρομητής του προγράμματος eway LOCAL, ισχύει η έκπτωσή μου στο οδικό δίκτυο των άλλων αυτοκινητοδρόμων;

Κάθε ένα από τα οδικά δίκτυα της Διαλειτουργικότητας εφαρμόζει δική του εμπορική πολιτική και τυχόν εκπτωτικά πακέτα ισχύουν μόνο στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και μόνο χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο πομποδέκτη.

Οι εκπτώσεις που ισχύουν στα σχετικά πακέτα της υπηρεσίας eway, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ηλεκτρονικές διελεύσεις εντός του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το κάθε πακέτο.

Προσοχή: Σε περίπτωση που είστε συνδρομητής και άλλης συνεργαζόμενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών διοδίων και προκειμένου να επωφεληθείτε τυχόν εκπτώσεων, θα πρέπει να φροντίζετε να χρησιμοποιείτε τον αντίστοιχο πομποδέκτη της εκάστοτε υπηρεσίας όταν διέρχεστε από το οδικό της δίκτυο.

Back to top
Διέλευση από σταθμούς διοδίων
Ποια είναι τα συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα της Διαλειτουργικότητας;

 

 pic2

 
Τα συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα της Διαλειτουργικότητας αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν:
τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου
την Αττική Οδό
το Μορέα
την Ολυμπία Οδό
τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

 

Η υπηρεσία ενδέχεται να επεκταθεί και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους.

Back to top
Πώς χρεώνονται οι ηλεκτρονικές διελεύσεις μου;

Η χρέωση της διέλευσής σας γίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων κάθε συνεργαζόμενου δικτύου και εξαρτάται από την κατηγορία, όπως αυτή καθορίζεται απο το εκάστοστε οδικό δίκτυο, βάσει του ύψους και του αριθμού αξόνων του οχήματος μαζί με το ρυμουλκούμενο (αν υπάρχει).Tο σύνολο των συναλλαγών που θα πραγματοποιήσετε θα αποτυπωθεί στην αναλυτική κατάσταση διελεύσεών σας.

Θυμηθείτε:

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους του οχήματος (π.χ. με φορτίο στη σχάρα):

 • Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στη συναλλαγή σας, περάστε από λωρίδα με εισπράκτορα για χρέωση της διέλευσής βάσει της σωστής κατηγορίας του οχήματός σας.
 • Αν περάσετε από ηλεκτρονική λωρίδα χωρίς υψομετρική πινακίδα, θα χρεωθείτε αντίτιμο μεγαλύτερης κατηγορίας οχήματος, όπως αυτή θα καταγραφεί αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.
 • Δεν μπορείτε να περάσετε από τις ηλεκτρονικές λωρίδες με υψομετρική πινακίδα (δεν το επιτρέπει ο υψομετρικός περιορισμός).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των οδικών δικτύων.

Back to top
Πώς θα αναγνωρίσω τις ηλεκτρονικές λωρίδες στα συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα της Διαλειτουργικότητας;

Πλησιάζοντας στον σταθμό διοδίων

Ακολουθήστε τη σήμανση των ηλεκτρονικών λωρίδων ανάλογα με την κατηγορία και το ύψος του οχήματός σας.

pic3

Η θέση των ηλεκτρονικών λωρίδων είναι διαφορετική σε κάθε σταθμό διοδίων, κάτι που απαιτεί την έγκαιρη προσοχή σας στη σήμανση, για να πάρετε την κατάλληλη θέση στο οδόστρωμα.

Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική λωρίδα 

 pic4  Ειδική σήμανση πληροφορεί τους οδηγούς για τους πομποδέκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις  αντίστοιχες ηλεκτρονικές λωρίδες.
Back to top
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον eway πομποδέκτη μου για να περάσω τα διόδια άλλου αυτοκινητοδρόμου από λωρίδα με εισπράκτορα;

Με τη Διαλειτουργικότητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον eway πομποδέκτη σας, εκτός από τις ηλεκτρονικές, και στις λωρίδες με εισπράκτορα των σταθμών διοδίων όλων των συνεργαζόμενων οδικών δικτύων, δίνοντας τον πομποδέκτη σας στον εισπράκτορα για να χρεώσει την αντίστοιχη διέλευση.

Σε περίπτωση που το όχημά σας έχει ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ. (κατ. 3 & 4 στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε ορισμένα οδικά τμήματα υπάρχουν υψομετρικοί περιορισμοί στις ηλεκτρονικές λωρίδες και θα πρέπει ούτως ή άλλως να χρησιμοποιήσετε λωρίδα με εισπράκτορα για την διέλευσή σας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως η ανανέωση του συνδρομητικού σας λογαριασμού και η προσθήκη χρημάτων στον eway λογαριασμό σας μπορεί να γίνει σε λωρίδα με εισπράκτορα μόνο εντός του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

Back to top
Μπορώ να ενημερωθώ για την κατάσταση του λογαριασμού μου από τους ηλεκτρονικούς πίνακες των λωρίδων ηλεκτρονικών διοδίων όλων των οδικών δικτύων;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση του eway λογαριασμού σας (π.χ. έγκυρο, οριακό ή άκυρο) από τους τους ενημερωτικούς πίνακες (που είναι εγκατεστημένοι κάτω απο το σηματοδότη) των ηλεκτρονικών λωρίδων όλων των συνεργαζόμενων οδικών δικτύων της Διαλειτουργικότητας, ωστόσο, δεν μπορείτε να δείτε το ακριβές υπόλοιπο/ποσό του λογαριασμού σας.

Παρακαλούμε καλέστε στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στο 2410 741440 για πληροφορίες σχετικά με το ακριβές χρηματικό υπόλοιπο του συνδρομητικού λογαριασμό σας.

Back to top
Κατά τη διέλευσή μου με τη χρήση πομποδέκτη από σταθμό διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου εμφανίστηκε το μήνυμα ''Όχι/No - OBU'' στον ηλεκτρονικό πίνακα των διοδίων, τι σημαίνει αυτό;

Ο πομποδέκτης σας (On Board Unit) είτε δεν είναι τοποθετημένος, είτε δεν έχει αναγνωριστεί από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Στην περίπτωση αυτή, είτε ο eway πομποδέκτης σας δεν έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησής του, είτε δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας (π.χ. χαμηλή ταχύτητα εισόδου στη λωρίδα).

Αρχικά παρακαλούμε ελέγξτε και πάλι τις Οδηγίες Τοποθέτησης Πομποδέκτη για να διαπιστώσετε τυχόν λανθασμένη τοποθέτηση του  eway πομποδέκτη σας.

Αν σε επόμενη διέλευση σας το γεγονός επαναληφθεί, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες οδηγίες τοποθέτησης και τρόπου διέλευσης, παρακαλούμε επισκεφθείτε κάποιο από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ) του  eway για έλεγχο και πιθανή αντικατάσταση του πομποδέκτη.

Back to top
Ποια η θέση των ηλεκτρονικών λωρίδων στους αυτοκινητοδρόμους που συμμετέχουν στη Διαλειτουργικότητα;

Η θέση των ηλεκτρονικών λωρίδων είναι διαφορετική σε κάθε σταθμό διοδίων, κάτι που απαιτεί την έγκαιρη προσοχή σας στη σήμανση, για να πάρετε την κατάλληλη θέση στο οδόστρωμα.

pic4

 

Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική λωρίδα, ειδική σήμανση πληροφορεί τους οδηγούς για τους πομποδέκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές λωρίδες.

 

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον eway πομποδέκτη σας και σε λωρίδα με εισπράκτορα σε όλους τους σταθμούς διοδίων, -των συνεργαζόμενων οδικών δικτύων της Διαλειτουργικότητας.

 

Back to top
Πώς γίνεται η κατηγοριοποίηση των οχημάτων στα οδικά δίκτυα που ισχύει η Διαλειτουργικότητα;

Κάθε οδικό τμήμα έχει διαφορετικές κατηγορίες χρέωσης των οχημάτων, για το λόγο αυτό η κατηγοριοποίηση των οχημάτων και η χρέωση της διέλευσής σας εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος σας, όπως αυτή καθορίζεται από κάθε οδικό δίκτυο στο οποίο ταξιδεύετε βάσει του ύψους του οχήματός σας και του αριθμού των αξόνων του.

Οι κατηγοριοποιήσεις οχημάτων των οδικών τμημάτων της Διαλειτουργικότητας φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

 

pic5

 

pic6

 

pic7
Back to top
Προσθήκη χρημάτων
Πού μπορώ να προσθέσω χρήματα στον eway λογαριασμό μου;

Η προσθήκη χρημάτων στον eway λογαριασμό σας γίνεται και για την Διαλειτουργικότητα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο και πριν ανανεώνατε το λογαριασμό σας, δηλαδή:

 

  1. Στους Σταθμούς Διοδίων του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου (με ανώτατο όριο κατάθεσης, 500 € εντός της ίδιας ημέρας).
   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συναλλαγή σας:
   Να έχετε μαζί σας τον πομποδέκτη.
   Η κατάθεση να πραγματοποιηθεί σε λωρίδα διοδίων με εισπράκτορα.
   Η κατάθεση να γίνει με μετρητά.

  2. Στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (με ανώτατο όριο κατάθεσης 500 €).
   Απαραίτητη προϋπόθεση για την συναλλαγή σας είναι να πραγματοποιήσετε την κατάθεση με μετρητά.

  3. Στην Τράπεζα Πειραιώς
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση μέσω Τραπέζης και τον κωδικό τραπεζικής πληρωμής, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 2410 741440.

Προσοχή: Με τη διαλειτουργικότητα σας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές διελεύσεις στα συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα, αλλά όχι να προσθέτετε χρήματα στον eway λογαριασμό σας σε Σταθμούς/Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών των συνεργαζόμενων αυτοκινητοδρόμων (για παράδειγμα δεν μπορεί κάποιος να προσθέσει χρήματα σε πομποδέκτη eway του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στην Αττική Οδό κ.ο.κ.).

Back to top
Πόση ώρα χρειάζεται να περάσει για να πιστωθούν τα χρήματα που κατέθεσα στον eway λογαριασμό μου;

Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος με το νέο χρηματικό σας υπόλοιπο μετά την προσθήκη χρημάτων στον eway λογαριασμό σας πραγματοποιείται:

 • Εντός μίας ώρας (μετά από πληρωμή σε εισπράκτορα στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου).
 • Σε 1 εργάσιμη ημέρα (μετά από τραπεζική κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ).
Back to top
Χρεώσεις / Τιμολόγια / Αποδεικτικά διελεύσεων
Πώς χρεώνεται η ηλεκτρονική μου διέλευση με την χρήση eway πομποδέκτη στη Διαλειτουργικότητα;

Η ηλεκτρονική σας διέλευση με τη χρήση eway πομποδέκτη χρεώνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά και στη διαλειτουργικότητα, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή με τον οποίο γίνονταν και οι χρεώσεις και οι διελεύσεις σας με την χρήση του eway από τις ηλεκτρονικές λωρίδες του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

Η κατηγορία του οχήματός σας σε όλα τα συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα της Διαλειτουργικότητας, καθορίζεται βάσει του ύψους του οχήματός σας και του αριθμού των αξόνων του. Θα πρέπει όμως να σημειώσετε ότι καθώς κάθε οδικό τμήμα έχει διαφορετικές κατηγορίες χρέωσης των οχημάτων, η κατηγοριοποίηση του οχήματος σας και η αντίστοιχη χρέωση της διέλευσης σας θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το κάθε οδικό δίκτυο στο οποία ταξιδεύετε.

Back to top
Σε περίπτωση που στην οροφή του οχήματός μου μεταφέρω ποδήλατα (ή οποιοδήποτε φορτίο μεταβάλει το ύψος του π.χ. μπαγκαζιέρα) πώς θα χρεωθεί η διέλευσή μου;

Η κατηγοριοποίηση των οχημάτων και η χρέωση της διέλευσής σας γίνεται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των σταθμών διοδίων και εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος σας. Η κατηγοριοποίηση οχημάτων -ορίζεται βάσει του ύψους και του αριθμού των αξόνων του οχήματός σας μαζί με το ρυμουλκούμενο (αν υπάρχει) και καθορίζεται ξεχωριστά από κάθε οδικό δίκτυο.

Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση μεταβολής του ύψους του οχήματος (π.χ. με φορτίο στη σχάρα, μπαγκαζιέρα, ποδήλατα κλπ.), παρακαλούμε περάστε από λωρίδα με εισπράκτορα για χρέωση βάσει της σωστής κατηγορίας του οχήματός σας, για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στη συναλλαγή σας.

Back to top
Επικοινωνία
Με ποιόν επικοινωνώ για προβλήματα με την χρήση της διαλειτουργικότητας με τον πομποδέκτη μου;

Για όποια προβλήματα προκύψουν κατά τη χρήση του eway πομποδέκτη σας παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε άμεσα στην Εξυπηρέτηση Πελατών του eway με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. επισκεφτείτε τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ) που λειτουργούν:
 • Στο Σταθμό Διοδίων Πελασγίας (κατεύθυνση προς Αθήνα, ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή).
 • Στο Σταθμό Διοδίων Μακρυχωρίου (κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή).
 • Στο Σταθμό Διοδίων Κλειδιού(κατεύθυνση προς Αθήνα, ώρες λειτουργίας 09:00 - 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή).

 

 1. καλέστε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (07:00 - 22:00, Δευτέρα έως Κυριακή) στο 2410 741 440

 2. επικοινωνείστε μέσω φαξ στο 2410 741 436

 3. επικοινωνείστε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@aegeanmotorway.gr

 

Back to top
Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας των συνεργαζόμενων οδικών δικτύων της Διαλειτουργικότητας;

 

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

pic8

Τηλεφωνική

εξυπηρέτηση: 2410 741440

email: customercare@aegeanmotorway.gr

Website: www.aegeanmotorway.gr


 

Αττική Οδός

pic9

Τηλεφωνική

εξυπηρέτηση: 210 6682222

email: customercare@attikesdiadromes.gr

Website: www.aodos.gr

 


 

Γέφυρα

pic10

Τηλεφωνική

εξυπηρέτηση: 26340 39010-11

email: info@gefyralitourgia.gr

Website: www.gefyra.gr

 


 

Μορέας

logomoreas

Τηλεφωνική

εξυπηρέτηση: 2710 562020

email: info@moreas.com.gr

Website: www.moreas.com.gr

 


 

Ολυμπία Οδός

pic11

Τηλεφωνική

εξυπηρέτηση: 22960 95555

email: customercare@olympiaoperation.gr

Website: www.olympiaodos.gr

 

 

Back to top

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.