Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  • SOS 1075

Κατασκευή

Πρόοδος Εργασιών Κατασκευής

Συνολική πρόοδος Εργασιών 95,5% (Ιανουάριος 2017)

Αναλυτικά:

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Ευαγγελισμός –  Νότιο μέτωπο Σήραγγας Τ1

Το τμήμα αυτό με μήκος περίπου 2,5 χλμ. αποτελεί την επέκταση του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου από τον κόμβο του Ευαγγελισμού προς την Κοιλάδα των Τεμπών και εκτείνεται μέχρι την είσοδο της σήραγγας Τ1. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνικού προστασίας του αγωγού Φυσικού Αερίου, των δίδυμων γεφυρών του ΟΣΕ και της Παλαιάς Εθνικής Οδού, καθώς και της κάτω διάβασης που εξυπηρετεί την κίνηση προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες αποχέτευσης/αποστράγγισης ενώ είναι σε εξέλιξη οι ασφαλτικές εργασίες, η εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η τοποθέτηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS). Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 96%.

Σήραγγα Τ1

Είναι η πρώτη «δίδυμη» σήραγγα της κοιλάδας των Τεμπών, μήκους περίπου 2 χλμ.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πολιτικού μηχανικού, η βαφή της σήραγγας και οι ασφαλτικές στρώσεις. Είναι σε εξέλιξη οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης της σήραγγας ανέρχεται σε 98,5%.

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Βόρειο μέτωπο Σήραγγας Τ1 – Νότιο μέτωπο Σήραγγας Τ2

Πρόκειται για το τμήμα ανοιχτής οδοποιίας που ενώνει τις σήραγγες Τ1 και Τ2 της κοιλάδας των Τεμπών, μήκους περίπου 1χλμ.

Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και τα τεχνικά έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποχέτευσης/αποστράγγισης, η οδοστρωσία και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 83%.

Σήραγγα Τ2

Πρόκειται για τη δεύτερη «δίδυμη» σήραγγα της κοιλάδας των Τεμπών, μήκους περίπου 6 χλμ. – η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των Βαλκανίων.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πολιτικού μηχανικού, η βαφή της σήραγγας και οι ασφαλτικές στρώσεις. Είναι σε εξέλιξη οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Το συνολικό  ποσοστό ολοκλήρωσης της σήραγγας ανέρχεται σε 98%.

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Βόρειο μέτωπο Σήραγγας Τ2 – Ραψάνη

Πρόκειται για το τμήμα ανοιχτής οδοποιίας από την έξοδο της σήραγγας Τ2 στο Ομόλιο έως τον κόμβο Ραψάνης, μήκους περίπου 3 χλμ. Το τμήμα αυτό θα ενωθεί με το υφιστάμενο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου (τμήμα Ραψάνη – Αιγάνη) στο ύψος των διοδίων του Πυργετού. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η κατασκευή ημικόμβου στην περιοχή της Ραψάνης που θα εξυπηρετεί τη σύνδεση της Ραψάνης, του Πυργετού και των όμορων οικισμών με τη Λάρισα, καθώς επίσης θα συνδέει τον αυτοκινητόδρομο με την περιβαλλοντικού και όχι μόνον ενδιαφέροντος παλιά Εθνική Οδό στα Τέμπη.

Έχουν κατασκευαστεί 6 νέες γέφυρες, η μεγαλύτερη εκ των οποίων είναι αυτή του Πηνειού ποταμού, μήκους 200μ. Είναι σε εξέλιξη οι ασφαλτικές εργασίες, η εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η τοποθέτηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS). Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 90%.

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Αιγάνη – Νότιο μέτωπο Σήραγγας Τ3

Πρόκειται για το τμήμα ανοιχτής οδοποιίας από τη διασταύρωση της Αιγάνης έως και την είσοδο της σήραγγας Τ3 στην περιοχή του Παντελεήμονα, μήκους περίπου 5,5 χλμ. Ο νέος αυτοκινητόδρομος σε αυτό το τμήμα «τρέχει» παράλληλα και δυτικά της παλαιάς Εθνικής Οδού στον οποίον προβλέπεται η κατασκευή πλήρους κόμβου στην περιοχή του Πλαταμώνα για τη σύνδεση με τα παράλια της περιοχής του Πλαταμώνα και με την Παλαιά Εθνική Οδό. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν 8 νέες γέφυρες, η μεγαλύτερη εκ των οποίων έχει μήκος 40μ. Στο τμήμα αυτό είναι σε εξέλιξη οι ασφαλτικές εργασίες, η εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η τοποθέτηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS). Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 94%.

Σήραγγα Τ3

Είναι η τρίτη κατά σειρά «δίδυμη» σήραγγα η οποία διανοίγεται στην περιοχή του Παντελεήμονα, μήκους περίπου 3 χλμ.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πολιτικού μηχανικού, η βαφή της σήραγγας και οι ασφαλτικές στρώσεις. Είναι σε εξέλιξη οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης της σήραγγας ανέρχεται σε 98%.

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Βόρειο μέτωπο Σήραγγας Τ3 – Σκοτίνα

Πρόκειται για το τελευταίο τμήμα ανοιχτής οδοποιίας του νέου Αυτοκινητοδρόμου, μήκους περίπου 1,7 χλμ., όπου και συνδέεται με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Σκοτίνας. Ο νέος αυτοκινητόδρομος σε αυτό το τμήμα «πατάει» στην υπάρχουσα Παλαιά Εθνική Οδό, η οποία και «μετατοπίζεται» ανατολικότερα με την κατασκευή νέου τμήματος.

Στο τμήμα αυτό ολοκληρώθηκε η κατασκευή 3 νέων γεφυρών, η μεγαλύτερη εκ των οποίων έχει μήκος 200μ.  ενώ είναι σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες αποχέτευσης - αποστράγγισης Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 82%.

Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα Σηράγγων

Για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χρηστών, προβλέπεται η τοποθέτηση των κάτωθι συστημάτων σε κάθε μία από τις νέες σήραγγες:

  • Εξαερισμού & φωτισμού
  • Πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης
  • Ακουστικής ενημέρωσης & ραδιοεπικοινωνίας
  • Ηλεκτρονικής διαχείρισης εγκαταστάσεων (SCADA)
  • Καμερών διαχείρισης κυκλοφορίας
  • Τηλεφώνων εκτάκτου ανάγκης
  • Φωτεινής σηματοδότησης και πληροφόρησης μέσω μεταβλητών μηνυμάτων
  • Ανίχνευσης ύψους, καυσαερίων & ορατότητας
  • Ανίχνευσης συμβάντων

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017