Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  • SOS 1075

Κατασκευή

Πρόοδος Εργασιών Κατασκευής

Συνολική πρόοδος Εργασιών 90,5% (Μάιος 2016)

Αναλυτικά:

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Ευαγγελισμός –  Νότιο μέτωπο Σήραγγας Τ1

Το τμήμα αυτό με μήκος περίπου 2,5 χλμ. αποτελεί την επέκταση του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου από τον κόμβο του Ευαγγελισμού προς την Κοιλάδα των Τεμπών και εκτείνεται μέχρι την είσοδο της σήραγγας Τ1. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνικού προστασίας του αγωγού Φυσικού Αερίου, καθώς και των δίδυμων γεφυρών του ΟΣΕ και της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Σήμερα, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή της κάτω διάβασης που θα εξυπηρετεί την κίνηση προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες, οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες αποχέτευσης/αποστράγγισης. Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 87%.

Σήραγγα Τ1

Είναι η πρώτη «δίδυμη» σήραγγα της κοιλάδας των Τεμπών, μήκους περίπου 2 χλμ.

Η εκσκαφή και η τελική επένδυση της σήραγγας έχουν ολοκληρωθεί.

Ολοκληρώθηκαν όλες οι ασφαλτικές στρώσεις ενώ βρίσκονται υπό εξέλιξη οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε ποσοστό 83%

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Βόρειο μέτωπο Σήραγγας Τ1 – Νότιο μέτωπο Σήραγγας Τ2

Πρόκειται για το τμήμα ανοιχτής οδοποιίας που ενώνει τις σήραγγες Τ1 και Τ2 της κοιλάδας των Τεμπών, μήκους περίπου 1χλμ.

Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και τα τεχνικά έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποχέτευσης/αποστράγγισης, η οδοστρωσία και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 83%.

Σήραγγα Τ2

Πρόκειται για τη δεύτερη «δίδυμη» σήραγγα της κοιλάδας των Τεμπών, μήκους περίπου 6 χλμ. – η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των Βαλκανίων.

Η εκσκαφή και η τελική επένδυση της σήραγγας έχουν ολοκληρωθεί.

Ολοκληρώθηκαν και οι 6 ασφαλτικές στρώσεις ενώ βρίσκονται υπό εξέλιξη οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε ποσοστό 78%.

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Βόρειο μέτωπο Σήραγγας Τ2 – Ραψάνη

Πρόκειται για το τμήμα ανοιχτής οδοποιίας από την έξοδο της σήραγγας Τ2 στο Ομόλιο έως τον κόμβο Ραψάνης, μήκους περίπου 3 χλμ. Το τμήμα αυτό θα ενωθεί με το υφιστάμενο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου (τμήμα Ραψάνη – Αιγάνη) στο ύψος των διοδίων του Πυργετού. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η κατασκευή ημικόμβου στην περιοχή της Ραψάνης που θα εξυπηρετεί τη σύνδεση της Ραψάνης, του Πυργετού και των όμορων οικισμών με τη Λάρισα, καθώς επίσης θα συνδέει τον αυτοκινητόδρομο με την περιβαλλοντικού και όχι μόνον ενδιαφέροντος παλιά Εθνική Οδό στα Τέμπη.
Προβλέπεται η κατασκευή 6 γεφυρών, η μεγαλύτερη εκ των οποίων είναι αυτή του Πηνειού ποταμού, μήκους 200μ η οποία έχει ολοκληρωθεί εκτός των ασφαλτικών. Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 80%.

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Αιγάνη – Νότιο μέτωπο Σήραγγας Τ3

Πρόκειται για το τμήμα ανοιχτής οδοποιίας από τη διασταύρωση της Αιγάνης έως και την είσοδο της σήραγγας Τ3 στην περιοχή του Παντελεήμονα, μήκους περίπου 5,5 χλμ. Ο νέος αυτοκινητόδρομος σε αυτό το τμήμα «τρέχει» παράλληλα και δυτικά της παλαιάς Εθνικής Οδού στον οποίον προβλέπεται η κατασκευή πλήρους κόμβου στην περιοχή του Πλαταμώνα για τη σύνδεση με τα παράλια της περιοχής του Πλαταμώνα και με την Παλαιά Εθνική Οδό. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή 8 γεφυρών, η μεγαλύτερη εκ των οποίων έχει μήκος 40μ. Στο τμήμα αυτό έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των γεφυρών ενώ είναι σε εξέλιξη η οδοστρωσία και οι ασφαλτικές εργασίες. Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 80%.

Σήραγγα Τ3

Είναι η τρίτη κατά σειρά «δίδυμη» σήραγγα η οποία διανοίγεται στην περιοχή του Παντελεήμονα, μήκους περίπου 3 χλμ.

Η διάνοιξη και η τελική επένδυση έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί επίσης οι εργασίες αποχέτευσης και η οδοστρωσία ενώ στο νότιο κλάδο οι ασφαλτικές εργασίες είναι σε εξέλιξη σε ποσοστό 40%. Υπό εξέλιξη βρίσονται και οι Η/Μ εγκαταστάσεις σε ποσοστό 68%.

Νέο τμήμα αυτοκινητοδρόμου - Βόρειο μέτωπο Σήραγγας Τ3 – Σκοτίνα

Πρόκειται για το τελευταίο τμήμα ανοιχτής οδοποιίας του νέου Αυτοκινητοδρόμου, μήκους περίπου 1,7 χλμ., όπου και συνδέεται με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Σκοτίνας. Ο νέος αυτοκινητόδρομος σε αυτό το τμήμα «πατάει» στην υπάρχουσα Παλαιά Εθνική Οδό, η οποία και «μετατοπίζεται» ανατολικότερα με την κατασκευή νέου τμήματος.

Στο τμήμα αυτό προβλέπεται η κατασκευή 3 γεφυρών, η μεγαλύτερη εκ των οποίων έχει μήκος 200μ. Οι γέφυρες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Για την ολοκλήρωση του τμήματος αυτού είναι απαραίτητη η μετατόπιση της Παλαιάς Εθνικης Οδού ανατολικά, η οποία και αναμένεται να γίνει σύντομα αφού επιλυθούν κάποια θέματα απαλλοτρίωσης. Η συνολική πρόοδος των εργασιών στο τμήμα αυτό ανέρχεται σε 79%.

Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα Σηράγγων

Για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χρηστών, προβλέπεται η τοποθέτηση των κάτωθι συστημάτων σε κάθε μία από τις νέες σήραγγες:

  • Εξαερισμού & φωτισμού
  • Πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης
  • Ακουστικής ενημέρωσης & ραδιοεπικοινωνίας
  • Ηλεκτρονικής διαχείρισης εγκαταστάσεων (SCADA)
  • Καμερών διαχείρισης κυκλοφορίας
  • Τηλεφώνων εκτάκτου ανάγκης
  • Φωτεινής σηματοδότησης και πληροφόρησης μέσω μεταβλητών μηνυμάτων
  • Ανίχνευσης ύψους, καυσαερίων & ορατότητας
  • Ανίχνευσης συμβάντων

ΕΣΠΑ

espa logo1