Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  • SOS 1075

Η εταιρία

Διαχείριση Δεδομένων

Όροι διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων
(αρθρ. 11 Ν. 2472/1997 και Κανον. Πράξη 1/1999 ΑΠΔΠΧ)

Η εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί» και τον διακριτικό τίτλο «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Λάρισας Θεσσαλίας, επί της οδού Ανθίμου Γαζή αρ. 4 (στο εξής ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), παραχωρησιούχος του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)» (στο εξής το «Έργο») δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης που υπεγράφη με το Ελληνικό Δημόσιο στις 28.06.2007 και η οποία κυρώθηκε με τον υπ' αρ. 3605/2007 Νόμο, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.4219/2013, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», της υπ' αρ. 1/1999 Κανονιστικής Πράξης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «ΑΠΔΠΧ»), και του άρθρου 12 της υπ' αρ. 1/2011 Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ, προβαίνει στην παρούσα γνωστοποίηση προς τους χρησιμοποιούντες το 'Εργο (στο εξής οι «Χρήστες») και αποδέκτες των υπηρεσιών της καθώς και στο σύνολο των συναλλασσόμενων γενικά με αυτή προσώπων (στο εξής τα «Υποκείμενα»), ενημερώνοντας για τα ακόλουθα:

1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τηρεί αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένων εικόνας – αριθμός κυκλοφορίας/τύπος οχήματος) τα οποία συλλέγει μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικών συσκευών που συνιστούν κλειστό σύστημα τηλεόρασης). Το ως άνω σύστημα είναι εγκατεστημένο σε όλες τις πύλες των σταθμών διοδίων που εκμεταλλεύεται δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Οι θέσεις των σταθμών διοδίων, όπου υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αναφέρονται στον οικείο διαδικτυακό τόπο της παρούσας ιστοσελίδας ( Τιμές Τελών Διοδίων ). Οι εγκατεστημένες κάμερες δεν πραγματοποιούν καταγραφές ήχου.

2. Σκοποί Επεξεργασίας: ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει εγκαταστήσει στους σταθμούς διοδίων κάμερες που συνιστούν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών:

  • Απόδειξη της διέλευσης οχήματος από τους σταθμούς διοδίων ανευ καταβολής διοδίων τελών
  • Διασφάλιση των συναλλαγών
  • Προστασία του προσωπικού του Υπευθύνου Επεξεργασίας, των Χρηστών αλλά και των υποδομών του Έργου

Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 23.1 της Σύμβασης Παραχώρησης.

3. Χρονικό Διάστημα Τήρησης Δεδομένων: Τα ληφθέντα δεδομένα εικόνας τηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 και 3 της υπ' αρ. 1/2011 Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ. Στην περίπτωση διέλευσης οχήματος άνευ καταβολής διοδίου τέλους, τα δεδομένα από τα οποία αποδεικνύεται η εν λόγω ενέργεια, τηρούνται για το χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για τη δικαστική επιδίωξη ικανοποίησης της νόμιμης αξίωσης για είσπραξη του διοδίου τέλους και χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό.

4. Κατηγορίες/Ιδιότητες Χειριστών Συστήματος: Τα πρόσωπα που διεξάγουν την επεξεργασία των ληφθέντων δεδομένων εντάσσονται οργανωτικά στη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης (τμήμα Πληροφορικής και Διοδίων) καθώς και στο Νομικό Τμήμα. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβεβαιώνει ρητά ότι για το ως άνω προσωπικό του, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 2472/1997.

5. Αποδέκτες Στοιχείων: Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σε συμμόρφωση με τη διάταξη του άρθρου 9 της υπ' αρ. 1/2011 Οδηγίας της ΑΠΔΠΧ, δεν προβαίνει σε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης των Υποκειμένων ή, κατ' εξαίρεση, χωρίς την ανωτέρω συγκατάθεση υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του ανωτέρω άρθρου.

6. Δικαιώματα Υποκειμένων: Για την άσκηση των δικαιωμάτων που ο Ν.2472/1997 αναγνωρίζει στα Υποκείμενα των δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στο τηλέφωνο 2410 -741440 καθώς επίσης και να αποστέλλουν το αίτημά τους δια μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή δια τηλεομοιοτυπίας στον ακόλουθο αριθμό φαξ 2410-741436.

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017